Polityka prywatności i plików cookies

Dbam o Twoją prywatność

oraz bezpieczeństwo Twoich danych!

Metamorfozy Słów | Anna Szcześniak

REDAKCJA I KOREKTA TEKSTÓW  

TRANSKRYPCJE

COPYWRITING

Polityka prywatności i plików cookies

Data ostatniej aktualizacji: 1.12.2020 roku

Zgodnie z RODO, udostępniam Ci dokument, w którym przedstawiam zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies w związku z korzystaniem z serwisu internetowego www.metamorfozyslow.pl. Zapewniam Cię, że zbieram i przetwarzam Twoje dane osobowe wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Metamorfozy Słów Anna Szcześniak; NIP: 826-205-58-16, REGON: 387398178, adres: ul. Powstańców Śląskich 106 D/21, 01-466 Warszawa; wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Możesz się skontaktować z administratorem danych pod adresem e-mail kontakt@metamorfozyslow.pl lub telefonicznie: 724-117-013.

 W jakim celu zbieram Twoje dane osobowe?

Jak długo je przetwarzam?

Mogę przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

1. Komunikacji z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail oraz w ramach prowadzonych spotkań on-line, itp.

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji z Tobą. Dane mogą być także przetwarzane w celu archiwizacji do celów wewnętrznych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.

2. Zawarcia umowy i jej realizacji (złożenia zamówienia).

3. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń.

4. Realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze (m.in. obowiązków podatkowych i archiwizacyjnych).

Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy, jak np. prawo do reklamacji z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku gdy dane są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze (jak np. wystawianie i przechowywanie faktur) – dane będą przetwarzane w tym celu nie dłużej niż przez 6 lat (obowiązki archiwizacyjne dotyczące dokumentów księgowych), chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Wysyłki informacji marketingowych (m.in. wysyłki newslettera oraz innych informacji o usługach, produktach, promocjach, darmowych treściach).

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania newslettera.

Do celów komunikacji handlowej potrzebuję Twojej zgody zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Możesz ją w każdej chwili wycofać, klikając link w stopce maila lub pisząc do mnie na adres podany wyżej.

6. Administrowania oraz zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. na Facebooku i Instagramie) w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji z Tobą, kierowania do Ciebie treści marketingowych.

Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy się zdecydujesz na polubienie strony/dołączenie do grupy/wybranie opcji „Obserwuj” lub w inny sposób zostawisz swoje dane na platformie zarządzanej przeze mnie, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to”, „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się ze mną.

Informuję, że zasady odnoszące się do strony/fanpage’a/grupy ustala administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/fanpage/grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

Komu mogę przekazać Twoje dane?

Mogę przekazać Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w punkcie II.

W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracuję przy realizacji ww. celów: firmie hostingowej, firmie świadczącej usługi rachunkowo-księgowe, firmie udostępniającej program do faktur, firmie świadczącej usługi newslettera, firmie świadczącej usługi chmurowe, prawnikom.

Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG. W sytuacji gdy jednak będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane w RODO po spełnieniu m.in. obowiązku informacyjnego. Twoje dane mogą być przekazane:

 • UAB MailerLite, J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania,
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Jakie prawa Ci przysługują?

W  związku z RODO przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • cofnięcia zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.

Przepisy prawa obowiązujące w zakresie danych osobowych

W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego i europejskiego, w tym w szczególności RODO.

Polityka plików cookies

Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez użytkownika w ramach strony:

 1. piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych;
 2. kod Google Analytics – w celu analizy statystyk strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań użytkowników strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić stronę;
 3. Google LLC.

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania ze strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Możesz dokonać samodzielnie zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Brak wyrażenia zgody na pliki cookies może ograniczać działanie niektórych funkcjonalności na stronie.

Wtyczki społecznościowe

Na stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale takie, jak: Facebook, Instagram. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są bezpośrednio na stronach usługodawców tych portali społecznościowych.

Współadministrowanie

Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook jest Anna Szcześniak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Metamorfozy Słów Anna Szcześniak, NIP: 826-205-58-16, REGON: 387398178, adres: ul. Powstańców Śląskich 106 D/21, 01-466 Warszawa; wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (możesz się skontaktować z administratorem, pisząc wiadomość na adres e-mail: kontakt@metamorfozyslow.pl, lub telefonicznie: 724-117-013); zwana/zwany dalej administratorem oraz Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, zwany dalej współadministratorem. Dane te są przetwarzane w oparciu o współadministrowanie przez ww. podmioty. Szczegółowe zasady dotyczące współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach, opisane zostały na stronie Informacje o statystykach strony

Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z administratorem, jak i współadministratorem.